Kirchensteuer Drukuj
Artykuł ten rozpoczyna cykl informacyjny poświęcony podatkom (Steuern).
Dzwoniąc i pytając dajecie Państwo też innym możliwość przeczytania informacji na interesujące Was tematy, a więc i  innych mieszkających w Berlinie

Każdy pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie państwa niemieckiego ma obowiązek płacenia określonych w ustawach podatków.

Steuerberater, opracowujący zeznania podatkowe lub prowadzący naszą księgowość, ma obowiązek informowania o legalnych możliwościach płacenia niższych podatków lub nawet uniknięcia płacenia niektórych z nich. 

Niektórzy „Doradcy“ udzielają nierzetelnych lub niepełnych informacji wprowadzając w błąd Rodaków chcących za wszelką cenę oszczędzić na płaceniu podatków.

W wielu przypadkach ze względu na osiągnęty niski roczny dochód nie płacą oni żadnego podatku.
Jednym z nich jest tzw. podatek na kościół (Kirchensteuer).

Podatek ten wynosi w Berlinie 9 % podatku dochodowego (Einkommensteuer).
Osoby płacące Einkommensteuer odprowadzają od niego ten procent na cele kościelne i wyznaniowe.
Znaczy to, że jeżeli zapłacimy 1000 Euro podatku dochodowego (Einkommensteuer) to będziemy musieli zapłacić podatek na Kościół w wysokości „aż“ 90 Euro.
Z kolei żeby zapłacić 1000 Euro podatku dochodowego nasz czysty dochód czy zysk  musi osiągnąć kwotę ok. 13000 € dla osoby rozliczającej się samodzielnie i ok.22000 € dla  małżeństwa.
Tego podatku nie płacą osoby , które zadeklarowały brak przynależności do jakiegokolwiek wyznania , lub też te, które z niego wystąpiły.

Wielu naszych rodaków będąc katolikami z „urodzenia“ uważa, iż wystąpienie z Kościoła Katolickiego w Niemczech nie wywołuje żadnych skutków w Polsce.

Niestety, a może na szczęście, tak nie jest.

Zapominają oni o tym, że jest tylko jeden Bóg, jeden Kościół i jeden Papież i nie dzielą go żadne granice. Jeżeli ktoś wystąpi z niego np. w Niemczech to ponosi kosekwencje tego kroku na całym świecie, również w Polsce. Oczywiście każdy ma do tego całkowite prawo i pozostawiam to jego moralności, etyce. Obowiązkiem  steuerberatera jest poinformować jedynie o tej możliwości.
Nie grozi też nikomu za wystąpienie z Kościoła Katolickiego kara śmierci jak np. w religii muzułmańskiej (islamie). Jednakże osoba występująca z naszego Kościoła np. w Niemczech dopuszcza się zgodnie z prawem kanonicznym tzw. przestępstwa apostazji i ściąga na siebie kary przewidziane w prawie kanonicznym.
Za przestępstwo apostazji prawo to, obowiązujące każdego zadeklarowanego katolika na całym świecie, przewiduje tzw. ekskomunike, która spada automatycznie z chwilą popełnienia przestępstwa. Osoba ekskomunikowana zostaje wykluczona (w tym przypadku sama dobrowolnie wyklucza się) z pełnej wspólnoty kościelnej, chociaż z racji chrztu pozostaje nadal wcielona w Chrystusa i jego Kościół. Ogólne skutki ekskomuniki w życiu doczesnym podaje paragraf 1 kanonu 1331 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

"Ekskomunikowanemu zabrania się:

    * jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;

    * sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;

    * sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia."   

Osoba, która wystąpiła z Kościoła Katolickiego nie może być na przykład rodzicem chrzestnym dziecka lub świadkiem bierzmowania (ze względu na nałożoną na nią karę kanoniczną, ponieważ miało miejsce odstępstwo od wiary świadome i dobrowolne".                                                                                                                      

Osoba, która wystąpiła z Kościoła, traci również prawo do przyjmowania sakramentów świętych. Jeżeli decyzja nie została odwołana, respektuje się ją również po jego śmierci i nie udziela się chrześcijańskich posług pogrzebowych.

Administracja Kościoła Katolickiego w Niemczech automatycznie powiadamia o wystąpieniu danej osoby administrację Kościoła Katolickiego w Polsce jego miejsca chrztu.                                                                       

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia fakt ten jest odnotowywany na marginesie aktu zapisu w Księdze Chrztów.
Oczywiście powrót do Kościoła jest zawsze możliwy jednak wiąże się z poniesieniem określonych kosztów administracyjnych.
Dlatego też przed podjęciem takiej decyzji radzę się dobrze zastanowić, tym bardziej że w wielu przypadkach szkody są dużo wyższe aniżeli oszczędności.

Zwracam się również do niektórych „Doradców“ żeby brali pod uwagę nie tylko własną korzyść materialną ale również dobro klienta.