Jak uniknąć problemów w niemieckich urzędach? Drucken

Czujesz się oszukany przez nierzetelną firmę?

Masz problemy z otrzymaniem "Kindergeld"?

Kwestie związane z zawieraniem umów i ich konsekwencjami stają się ostatnio wielką bolączką Polaków w Niemczech.
Wielu rodaków zmuszonych jest do korzystania z pomocy tłumacza lub firm polskojęzycznych oferujących swoje usługi w szeroko rozumianym doradztwie prawnym, gdyż mają problemy z porozumieniem się w języku niemieckim.

Z przykrością musze stwierdzić, iż niektórzy „usługodawcy” nie tylko nie posiadają wymaganych uprawnień do prowadzenia tego rodzaju działalności, ale na dodatek wykorzystują tak brak znajomości prawa jak i języka niemieckiego swoich klientów.  

Pierwszym krokiem, który Państwu polecam przy rozwiązywaniu Waszych problemów jest skontaktowanie się z Ambasadą Polską lub organizacjami polonijnymi często oferującymi bezpłatną pomoc Polakom przy załatwianiu formalności w niemieckich urzędach.

Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z usług osoby lub firmy prowadzącej taką działalność to proponuję stosować kilka reguł, które pomogą Wam zaoszczędzić czas i pieniądze.
Wybierając firmę, mającą nam pomóc w załatwieniu formalności, np. przy składaniu wniosku o „Kindergeld”/ zasiłek rodzinny/ czy założeniu „Gewerbe”/ działalność gospodarcza/, należy zasięgnąć wyczerpujących informacji w kilku takich firmach.
Przede wszystkim należy się upewnić czy posiada ona uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju działalności oraz odpowiednie ubezpieczenie, które Wam spowodowane przez nią szkody wyrówna.
Większości z nich nie wolno w ogóle prowadzić poradnictwa prawnego, jakim jest np. odwoływanie się od decyzji o odmowie przyznania „Kindergeldu” czy rozliczeń podatkowych.

Następnym elementem decydującym o wyborze firmy jest cena usługi.

Obecnie w tej branży jest bardzo duża konkurencja i porównując oferty można znaleźć korzystniejszą ofertę cenową na tego rodzaju usługę.
Wybierając jedną z nich żądajcie podania konkretnej ceny, która będzie umieszczona w umowie między Wami i zleceniobiorcą.
Przed podpisaniem tej umowy musicie się z nią bardzo dokładnie zapoznać. Wielokrotnie można spotkać się z praktyką, że istotne jej elementy są pisane drobnym drukiem.
Często klienci są skłaniani przez firmy do podpisywania zobowiązań finansowych przed zapoznaniem się z tekstem umowy lub wpłat zaliczek czy też tzw. opłat manipulacyjnych.  Opłaty te w przypadku odstąpienia klienta od umowy, czy też nieskutecznym załatwieniu sprawy, przepadają i są w praktyce nie do odzyskania.

Równie ważnym elementem zawieranej umowy jest wysokość wynagrodzenia za otrzymaną usługę.

Niektóre firmy praktykują pobieranie prowizji np. od wysokości otrzymanego zasiłku rodzinnego tzw.„Kindergeldu” za cały okres od momentu złożenia podania do momentu otrzymania decyzji o jego przyznaniu.
Biorąc pod uwagę fakt, że od złożenia wniosku do wydania decyzji może upłynąć nawet rok, a „Kindergeld” można żądać za ostatnie cztery lata wstecz, to np. w przypadku wielodzietnej rodziny i np. 30 % prowizji może być to suma kilku tysięcy euro, którą musielibyście zapłacić takiej firmie.

Wysokość wynagrodzenia przy sporządzeniu np. wniosku o „Kindergeld” nie powinna przekraczać kwoty 100-200 Euro.

Postępowania odwoławcze od decyzji „Kindergeldkasse” o odmowie przyznania „Kindergeldu” mogą prowadzić jedynie osoby do tego uprawnione, które są zobowiązane do pobierania opłat zgodnie z obowiązującymi tabelami oraz organizacje społeczne, jak „Caritas”, które pobierają opłaty symboliczne.
Osoby, które zapłaciły dużo wyższe kwoty za tego rodzaju usługi mają jeszcze dalszą możliwość dochodzenia swoich praw składając skargę między innymi do „Gewerbeaufsichtsamt „ w celu skontrolowania działalności i uprawnień takiej firmy.

Porady prawne w Berlinie - Porady prawne w Niemczech

Teraz - online - opisz problem prawny.


Opublikowane tutaj informacje są jedynie ogólnymi wskazówkami. Nie stanowią one żadnej podstawy do umowy między autorem a czytelnikami jak i nie mogą być traktowane, jako zastępstwo fachowej porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność udostępnionych informacji. Publikacja tekstu w jakichkolwiek mediach wymaga zgody autora.